Biển Đông trong chiến lược trở thành cường quốc biển của Trung Quốc

Đề tài: Biển Đông trong chiến lược trở thành cường quốc biển của Trung Quốc  

 

Tác giả: Huỳnh Tâm Sáng

 

Đơn vị: ĐH Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn - Tp. Hồ Chí Minh

 

Bài nghiên cứu đạt giải Xuất sắc tại cuộc thi Nghiên cứu Biển Đông lần II.